Home
Mixed Media
複合媒材
COLOR|
搜尋結果共計 218
沙的存在1
複合媒材,木板
30x30 cm
NT$ 6,000
女人詩—女力
刺繡,複合媒材
40x40 cm
NT$ 1,300
項由心生(右)
複合媒材
30x19x30 cm
NT$ 12,000
寶可夢系列
複合媒材
50x50 cm
NT$ 25,000
三人
複合媒材
94x30x170 cm
NT$ 58,000
別把眼淚落在他身上
複合媒材,油彩
22x27 cm
NT$ 15,000
Randy 4.5-1號
複合媒材
40x30 cm
NT$ 6,000
紅線與白線之間-somewhere NO.23
複合媒材
25x25 cm
NT$ 2,200
我的存在-1
複合媒材
46x53 cm
NT$ 5,000
躁動
複合媒材
91x72.5 cm
NT$ 15,000
沙的存在8
複合媒材,木板
30x20 cm
NT$ 4,500
女人詩--分娩
刺繡,複合媒材
40cmX40cmX6件
NT$ 12,000
項由心生(中)
複合媒材
30x19x30 cm
NT$ 12,000
智高無上
複合媒材
100x145 cm
NT$ 160,000
一起走吧
複合媒材
100x40x155 cm
NT$ 30,000
記憶之一
複合媒材,油彩
25.5x17.5 cm
NT$ 12,000
空的
陶藝,複合媒材
50x32x14.5 cm
NT$ 60,000
紅線與白線之間-somewhere NO.18
複合媒材
25x25 cm
NT$ 2,200
我愛台灣、不要核災
複合媒材
46x53 cm
NT$ 5,000
殘影
複合媒材
78.7x54.5 cm
NT$ 14,000
沙的存在7
複合媒材,木板
20x30 cm
NT$ 4,500
為你好
刺繡,複合媒材
30cmX30cmX2件
NT$ 2,500
項由心生(左)
現成物,複合媒材
30x19x30 cm
NT$ 12,000
新九色鹿圖
複合媒材
112x145 cm
NT$ 160,000
徘徊
複合媒材
動力30*30*40 模特25*25*160 橫桿依場地而定
NT$ 55,000
Randy 與他的家人
裝置,複合媒材
尺寸依場地而定(觀看裝置150cm,平面作品94 x 71cm)
NT$ 36,000
另一面
複合媒材
依場地而定
NT$ 30,000
紅線與白線之間-somewhere NO.13
複合媒材
25x25 cm
NT$ 2,200
我是誰
複合媒材
38x46 cm
NT$ 7,000
理性與感性的衝突
複合媒材
78.7x54.5 cm
NT$ 14,000
沙的存在6
木板,複合媒材
20x30 cm
NT$ 4,500
第一件內衣
複合媒材,現成物
21x28x23 cm
NT$ 50,000
寶可夢系列
複合媒材
50x50 cm
NT$ 25,000
若無其事
複合媒材
三邊130 高度60
NT$ 36,000
坐伴
複合媒材
100x200x100 cm
NT$ 88,000
Randy 4.5-2 號
複合媒材
40x30 cm
NT$ 6,000
複合媒材
120x40 cm
NT$ 7,500
紅線與白線之間-somewhere NO.8
複合媒材
25x25 cm
NT$ 2,200
潛意識的掘鳴
複合媒材
76x52 cm
NT$ 10,000
心象
油畫,複合媒材
100x80 cm 40 F
NT$ 39,000
沙的存在1
複合媒材,木板
30x30 cm
NT$ 6,000
沙的存在7
複合媒材,木板
20x30 cm
NT$ 4,500
女人詩—女力
刺繡,複合媒材
40x40 cm
NT$ 1,300
為你好
刺繡,複合媒材
30cmX30cmX2件
NT$ 2,500
項由心生(右)
複合媒材
30x19x30 cm
NT$ 12,000
項由心生(左)
現成物,複合媒材
30x19x30 cm
NT$ 12,000
寶可夢系列
複合媒材
50x50 cm
NT$ 25,000
新九色鹿圖
複合媒材
112x145 cm
NT$ 160,000
三人
複合媒材
94x30x170 cm
NT$ 58,000
徘徊
複合媒材
動力30*30*40 模特25*25*160 橫桿依場地而定
NT$ 55,000
別把眼淚落在他身上
複合媒材,油彩
22x27 cm
NT$ 15,000
Randy 與他的家人
裝置,複合媒材
尺寸依場地而定(觀看裝置150cm,平面作品94 x 71cm)
NT$ 36,000
Randy 4.5-1號
複合媒材
40x30 cm
NT$ 6,000
另一面
複合媒材
依場地而定
NT$ 30,000
紅線與白線之間-somewhere NO.23
複合媒材
25x25 cm
NT$ 2,200
紅線與白線之間-somewhere NO.13
複合媒材
25x25 cm
NT$ 2,200
我的存在-1
複合媒材
46x53 cm
NT$ 5,000
我是誰
複合媒材
38x46 cm
NT$ 7,000
躁動
複合媒材
91x72.5 cm
NT$ 15,000
理性與感性的衝突
複合媒材
78.7x54.5 cm
NT$ 14,000
沙的存在8
複合媒材,木板
30x20 cm
NT$ 4,500
沙的存在6
木板,複合媒材
20x30 cm
NT$ 4,500
女人詩--分娩
刺繡,複合媒材
40cmX40cmX6件
NT$ 12,000
第一件內衣
複合媒材,現成物
21x28x23 cm
NT$ 50,000
項由心生(中)
複合媒材
30x19x30 cm
NT$ 12,000
寶可夢系列
複合媒材
50x50 cm
NT$ 25,000
智高無上
複合媒材
100x145 cm
NT$ 160,000
若無其事
複合媒材
三邊130 高度60
NT$ 36,000
一起走吧
複合媒材
100x40x155 cm
NT$ 30,000
坐伴
複合媒材
100x200x100 cm
NT$ 88,000
記憶之一
複合媒材,油彩
25.5x17.5 cm
NT$ 12,000
Randy 4.5-2 號
複合媒材
40x30 cm
NT$ 6,000
空的
陶藝,複合媒材
50x32x14.5 cm
NT$ 60,000
複合媒材
120x40 cm
NT$ 7,500
紅線與白線之間-somewhere NO.18
複合媒材
25x25 cm
NT$ 2,200
紅線與白線之間-somewhere NO.8
複合媒材
25x25 cm
NT$ 2,200
我愛台灣、不要核災
複合媒材
46x53 cm
NT$ 5,000
潛意識的掘鳴
複合媒材
76x52 cm
NT$ 10,000
殘影
複合媒材
78.7x54.5 cm
NT$ 14,000
心象
油畫,複合媒材
100x80 cm 40 F
NT$ 39,000