menu

非池中線上藝廊

朱若茵

孔雀之羽

尺寸:45.5x53 cm 10 F

媒材:油畫,畫布,無框

創作年份:2020

NT$ 7,000

藝術品購買說明

付款方式:
ATM轉帳付款、信用卡線上刷卡、信用卡分期

 • 分期數

  每期金額

 • 3期 利率0%

  NT$ 2,333

 • 6期

  NT$ 1,203

 • 12期

  NT$ 614

相關藝術品

view all
朱若茵-耀夜

朱若茵

耀夜,2020

NT$ 52,000

朱若茵-橙花花果茶(圓形)

朱若茵

橙花花果茶(圓形),2020

NT$ 8,500

朱若茵-鬱金香Tulip(圓型)

朱若茵

鬱金香Tulip(圓型),2020

NT$ 8,500

朱若茵-海草Seaweed(圓型)

朱若茵

海草Seaweed(圓型),2020

NT$ 8,500