menu

非池中線上藝廊

陳嘉盈 (Steph)

Blue Coral

尺寸:40x40 cm 1.3cm 厚度

媒材:壓克力顏料,複合媒材

NT$ 2,800

藝術品購買說明

付款方式:
ATM轉帳付款、信用卡線上刷卡、信用卡分期

 • 分期數

  每期金額

 • 3期 利率0%

  NT$ 933

 • 6期

  NT$ 481

 • 12期

  NT$ 246

相關藝術品

view all
陳嘉盈 (Steph)-Niagara Falls 尼亚加拉瀑布

陳嘉盈 (Steph)

Niagara Falls 尼亚加拉瀑布,2020

NT$ 18,800

陳嘉盈 (Steph)-雲彩

陳嘉盈 (Steph)

雲彩,2020

NT$ 8,500

陳嘉盈 (Steph)-夢幻

陳嘉盈 (Steph)

夢幻,2020

NT$ 4,200

陳嘉盈 (Steph)-熔岩

陳嘉盈 (Steph)

熔岩,2020

NT$ 2,400