menu

非池中線上藝廊

Bertram_Liu

歸來

尺寸:53.5x77 cm

媒材:水彩,Arches水彩紙

創作年份:2020

NT$ 10,000

藝術品購買說明

付款方式:
ATM轉帳付款、信用卡線上刷卡、信用卡分期

 • 分期數

  每期金額

 • 3期 利率0%

  NT$ 3,333

 • 6期

  NT$ 1,718

 • 12期

  NT$ 877

相關藝術品

view all
Bertram_Liu-The night she will never return

Bertram_Liu

The night she will never return,2020

NT$ 15,000

Bertram_Liu-竊竊私語

Bertram_Liu

竊竊私語,2020

NT$ 7,500

Bertram_Liu-pray

Bertram_Liu

pray,2020

NT$ 6,000

Bertram_Liu-戲水趣

Bertram_Liu

戲水趣,2020

NT$ 20,000