menu

非池中線上藝廊

藝術品

交通工具

搜尋結果共計6

鄭君朋-穿越時空的路上撞見三隻倒立練習中的金絲雀

非池中線上藝廊

鄭君朋

穿越時空的路上撞見三隻倒立練習中的金絲雀,2020

作品已售出
NT$ 16,000

Wesley-東湖小徑2 - Focal Ground

非池中線上藝廊

Wesley

東湖小徑2 - Focal Ground ,2018

作品已售出
NT$ 70,000

Wu An-Camel N°1

非池中線上藝廊

Wu An

Camel N°1,2017

作品已售出
NT$ 39,000

高正幸-蓄勢待發的漁船

非池中線上藝廊

高正幸

蓄勢待發的漁船,2016

NT$ 300,000

李梓熒-認同感 Relatable (含框)

非池中線上藝廊

李梓熒

認同感 Relatable (含框),2019

NT$ 55,000

鍾功哲-海港都市

非池中線上藝廊

鍾功哲

海港都市,2013

NT$ 78,000

交通工具

搜尋結果共計6

鄭君朋-穿越時空的路上撞見三隻倒立練習中的金絲雀

非池中線上藝廊

鄭君朋

穿越時空的路上撞見三隻倒立練習中的金絲雀,2020

作品已售出
NT$ 16,000

李梓熒-認同感 Relatable (含框)

非池中線上藝廊

李梓熒

認同感 Relatable (含框),2019

NT$ 55,000

高正幸-蓄勢待發的漁船

非池中線上藝廊

高正幸

蓄勢待發的漁船,2016

NT$ 300,000

Wu An-Camel N°1

非池中線上藝廊

Wu An

Camel N°1,2017

作品已售出
NT$ 39,000

Wesley-東湖小徑2 - Focal Ground

非池中線上藝廊

Wesley

東湖小徑2 - Focal Ground ,2018

作品已售出
NT$ 70,000

鍾功哲-海港都市

非池中線上藝廊

鍾功哲

海港都市,2013

NT$ 78,000